The project is located at TAMCO-Kibaha Industrial Estate, Coast Region. It is a result of Agreement signed between Tanzania and Poland aimed at mechanizing agricultural sector in Tanzania through use of URSUS tractors. The project is implemented with the technical expertise from URSUS S.A of Poland. The project involves procurement of 2,400 tractors in the form of SKD and CKD from Poland, construction of Tractor Assembly Plant, establishment of 8 service centres across the country and training of staff. So far 822 tractors in the form of semi-knocked down (SKD) have been delivered to Tanzania. 705 tractors and implements have been assembled and sold to customers. Construction of new assembly plant is
going on; initial identification of locations of 8 service centres has been done; . Testing of Tractors for Tanzania conditon was done by CAMARTEC.

NDC is currently implementing a tractor Hire Purchase Scheme in order to speed up distribution and sale of tractors in the country. The Scheme involves selling of tractors on hiring bases, with condition to deposit 25% of the value of tractor and related implements. The Scheme has proved to be successful and currently being improved on regular basis. So far, a total of 705 tractors have been sold under the said scheme. Major challenge is low agriculture mechanization level to absorb large number of tractors in
a short time (2,400 tractors). The second challenge is URSUS Tractors from Poland, being a new brand tractor being introduced in Tanzania, requires advanced and costly efforts to market it so as to compete effectively with the existing tractor brands currently dominating the local market.
A Special Purpose Vehicle (Company) to implement and operate the Tractor Assembly Plant has been incorporated, namely NDC Automobiles Limited.

 

Project Objective

The overall objective of the URSUS Tractor Assembly Project is to mechanize/modernize agriculture in Tanzania and improve agriculture production for both domestic consumption and industrial feed stock. The specific objective of the project is to set up a Tractor Assembly Plant in Tanzania for assembling and selling of tractors and farm implements to farmers in Tanzania.

PROJECT SCOPE AND STATUS
 The foundation stone was laid down on 21st June 2017 by H.E. Dr. John Joseph Pombe Magufuli, the President of the United Republic of Tanzania.

Assembling of Tractors and Farm Implements
So far, 770 Tractors out of 2,400 have been imported from Poland. Out of the 770 imported Tractors, 420 have been assembled. A total of 813 ploughs out of 1,300 have been imported and 140 assembled while 941 harrows out of 1,100 have been imported and 225 assembled. The assembly works are being conducted by Tanzanians staff under the supervision of URSUS S.A of Republic of Poland who is the manufacturer and supplier of URSUS Tractors. Later on the assembly works will be done by Tanzanians.

Establishment of Eight (8) Service Centres
Eight (8) service centers will be established across the country to provide technical services to the farmers who will buy the tractors. Initial identification of the sites for establishment of the service centres have been completed and recommended locations are being analyzed. To start with, NDC will procure mobile vehicles which will provide technical services to customers on call basis. While preparations for establishment of physical centres, NDC intends to use existing owned by TEMESA/DAICO facilities.

TYPES OF TRACTORS OFFERED
Currently, NDC is assembling six (6) Models of Tractors as detailed below:


NDC will later on assemble other models depending on market demand, including farm implements.

Click here to see above tractor models..

Utaratibu wa Kuuza Matrekta

Katika kuuza matrekta ya aina ya URSUS na zana zake, Shirika linatumia mifumo miwili yaani mfumo wa fedha taslim na mfumo wa mkopo.

1. Mauzo kwa Fedha Taslimu

Mteja atahitaji kulipia kwenye akaunti ya Shirika baada ya kuwasilisha mahitaji yake rasmi na kupewa Invoice ya NDC. Mteja atatakiwa kukabidhi kumbukumbu zake NDC kwa ajili ya usajili wa trekta. Kama sehemu ya huduma kwa mteja, Shirika litamkabidhi mteja trekta likiwa limeshasajiliwa. Mteja anaweza kuwasiliana na nasi kwa anuani ifuatayo:

Mkurugenzi Mwendeshaji,
Shirika la Taifa la Maendeleo,
Jengo la Development House,
Mtaa wa Kivukoni Front/Ohio
S. L. P. 2669,
DAR ES SALAAM

Simu: +255 22 2112893, 2111494, 2111460
Barua Pepe: md@ndc.go.tz

2. Mauzo kwa Mikopo Kupitia Taasisi za Fedha

i.) Benki ya Maendeleo ya Kilimo (TADB)

Shirika la Taifa la Maendeleo (NDC)limeingia mkataba na Benki ya Maendeleo ya Kilimo ya Tanzania (Tanzania Agricultural Development Bank (TADB)) ili iweze kutoa mkopo wenye masharti nafuu kwa mkulima/kikundi. Mteja atachukua Proforma Invoice kutoka NDC na kuwasilisha kwenye TADB. Mteja akikidhi vigezo vya mkopo, utaratibu utafanyika ili kuijulisha NDC kwa bidhaa zitakazokuwa zimeidhinishwa na Benki hii. Baada ya Benki hii kuingiza fedha katika akaunti ya NDC, utaratibu wa kumkabidhi mteja husika bidhaa alizolipia utafanyika.

ii.) Mfuko wa Pembejeo wa Taifa (AGITF)

Utaratibu wa mikopo utafanyika vile vile kwa kupitia Mfuko wa Pembejeo wa Taifa (Agriculture Inputs Trust Fund (AGITF) ) ili uweze kutoa mkopo wenye masharti nafuu kwa mkulima/kikundi. Mteja atachukua Proforma Invoice kutoka NDC na kuwasilisha kwenye mfuko wa Pembejeo. Mteja akikidhi vigezo vya mkopo, utaratibu utafanyika ili kuijulisha NDC kwa bidhaa zitakazokuwa zimeidhinishwa na Mfuko huo. Baada ya Mfuko huo kuingiza fedha katika akaunti ya NDC, utaratibu wa kumkabidhi mteja husika bidhaa alizolipia utafanyika.

Shirika linaendelea kuzungumza na Taasisi mbalimbali za fedha ili ziweze kushiriki kutoa mikopo yenye masharti nafuu.
3. Mauzo kwa Mikopo Kupitia kwa Waajiri

i) Kupitia Ofisi ya Bunge

Utaratibu unakamilishwa kuwawezesha Waheshimiwa Wabunge na wafanayakzi katika Ofisi ya Bunge waweze kununua matrekta haya kama mchango wao katika kuleta mapinduzi ya kilimo nchini. Shirika litawakopesha Waheshimiwa Wabunge na Wafanyakazi wa ofisi ya Bunge kwa utaratibu maalum baada ya kutoa malipo ya awali (down payment) siyo chini ya asilimia 40 na kiasi kilichobaki watakopeshwa. Ofisi ya bunge itadhamini mkopo huu kwa wahaeshimiwa Wabunge and Wafabnyakazi wa ofisi hiyo. Aidha, dhamana ya mkopo itakuwa ni msahara na mafao ya mteja husika.

ii) Kupitia Wafanyakazi wa Serikali

Shirika, kupitia Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji, linakamilisha utaratibu wa kuwawezesha Makatibu Wakuu wa Wizara husika kuwadhamini wafanyakazi wao wanunue matrekta ya aina ya URSUS na zana zake kwa njia ya mkopo. Wafanyakazi wa Serikali watatakiwa kulipa malipo ya awali (down payment) ya siyo chini ya asilimia 40 na kiasi kilichobaki watakopeshwa.

iii) Kupitia Halmashauri za Manispaa/Wilaya

Takriban Halmashauri 16 zimewasilisha maombi yao ya kutaka kununua matrekta ya aina ya URSUS kwa njia ya mkopo. Baada ya kupata mahitaji ya matrekta ya wakulima wake, Halmashauri itakusanya fedha na kulipa katika akaunti ya NDC ambapo NDC itatoa matrekta kulingana na fedha iliyokusanywa. Halimashauri inaweza kununua matrekta haya kwa kupitia benki tajwa haopo juu au kutoa malipo ya awali (down payment) yasiyopungua asilimia 40 na kiasi kinachobakia kitakuwa mkopo wenye masharti nafuu, ikiwemo riba, muda wa kulipa deni na awamu za ulipaji (installments). Ofisi ya Rais – TAMISEMI ndiyo itakuwa mdhamini wa Halmashauri ambazo zitahusika katika mpango huu.

iv) Kupitia Taasisi za Umma

Taasisi za Umma zitaweza kinunua matrekta pamoja na zana zake kwa mkopo ama kwa kupitia Benki iliyotajwa hapo juu au kwa kuwasiliana na NDC ili kuangalia namna bora ya kununua matrekta haya.

Click Here for Tractor prices…