HOTUBA YA BAJETI YA WIZARA YA UWEKEZAJI, VIWANDA NA BIASHARA 2022/23


https://www.mit.go.tz/uploads/documents/sw-1651815763-HOTUBA%20YA%20BAJETI%20YA%20UWEKEZAJI%20VIWANDA%20NA%20BIASHARA%202022%20-%202023.pdf