ABOUT US

The National Development Corporation (NDC) is a leading industrial development.

The National Development Corporation (NDC) is a leading industrial development and promotion organization established in 1962 as Tanganyika Development Corporations (TDC) by an Act of Parliament to fill the gap of financing critical development projects and take over the colonial development corporation (CDC) formed in 1950. In 1965, NDC was re established by the government to catalyze economic development in all sectors of the economy...

NEWS AND UPDATES

TAMISEMI WAAMUA KUTOKOMEZA MALARIA

Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (OR- TAMISEMI) kwa sauti moja wameipokea Kampeni ya Kutokomeza Malaria kwa kutumia viuadudu vinavyo zalishwa na kiwanda cha Tanzania Biotech Products Limited (TBPL) kiwanda kinachomilikiwa na Shirika la Taifa la Maendeleo (NDC) katika kikao kilichofanyika jijini Dodoma.Kikao hicho kilichokua na lengo la kutambulisha Kampeni Kubwa ya Kitaifa ya Kutokomeza Kabisa mbu na Malaria, ilihusisha Maafisa Kutoka NDC, TBPL pamoja na Kumekucha Tanzania, Asasi isiyo ya Kiserikali iliyopewa jukumu na NDC la kuhamadisha matumizi bora ya viuadudu na kutafuta masoko.Ushiriki wa OR-TAMISEMI katika kampeni hii ya kitaifa ya kutokomeza Malaria itasaidia kutoa elimu kwa wananchi juu ya athari za Malaria pamoja na matumizi ya afua zote hasa matumizi sahihi ya viuadudu vya kuangamiza viluwiluwi vya mbu vinavyo zalishwa na Kiwanda kinachomilikiwa na Shirika la Taifa la Maendeleo (NDC) cha TBPL kilichopo Kibaha, Pwani.Pia, ushiriki huo wa OR-TAMISEMI utasaidia kufikia masoko mapya ambayo yatasaidia kabisa kutokomeza mbu katika makazi yetu na hatimaye kutokomeza kabisa ugonjwa wa Malaria.Semina kwa Wajumbe wa OR-TAMISEMI ilitolewa na Jackson Stephano kutoka Kumekucha Tanzania.Lengo la NDC kupita kiwanda chake cha TBPL kwa kushirikiana na Asasi isiyo ya Kiserikali ya Kumekucha Tanzania ni kuhakikisha Malaria inatokomezwa kabisa nchini.#ndc #Oatamisemi #shirikalataifalamaendeleo #nationaldevelopmentcorporation #tbpl #tanzaniabiotechproductslimited #biolarvicides #endmalaria #saynotomalria

KEY PROJECTS

The Corporation intends to establish large scale commercial farming of Oil Palm and refinery plant in Kigoma Region in partnership with strategic private investment partner. This follows a feasibility study conducted for establishment of the project in the Coast Region.

 • AGRO INDUSTRIES

  Intergrated Oil Palm and Edible Oil Production Project. The Corporation intends to establish large


 • BIOLOGICAL INDUSTRIES

  The Biolarvicides Project - Tanzania Biotech Products Limited (TBPL) is a subsidiary company of National Development


 • CHEMICAL INDUSTRIES

  Engaruka Basin Soda Ash Project - The project is located at Engaruka Basin, Monduli District, Arusha Region about 160 km


 • IRON AND STEEL METALLURGICAL COMPLEX

  Liganga Iron and Steel project - The project is located at Liganga area, Ludewa District, Njombe Region about 850


 • POWER PRODUCTION

  Mchuchuma Coal to electricity Project - The project is located at Mchuchuma area, Ludewa District, Njombe Region about 950 km


Kiwanda cha Kuzalisha vipuri na mashine mbalimbali - KMTC